Egalitatea de gen şi schimbările climatice în domeniul energiei