Incorporarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în documentele strategice ale Republicii Moldova