Măsuri de adaptare a sectorului energetic la schimbările climatice în localitățile rurale ale Republicii Moldova