Măsurile de adaptare la schimbările climatice propuse sectoarelor energie și transport spre a fi încorporate în politicile sectoriale